LỘ TRÌNH BASIC 0 - 3.5

LỘ TRÌNH BASIC 0 - 3.5 0

LỘ TRÌNH BASIC 0 - 3.5

Lộ trình Beginner dành cho những người mất gốc cho nhu cầu học Tiếng Anh giao tiếp và chuẩn bị kỹ năng cơ bản để luyện thi IELTS. Trung tâm anh ngữ Big Language đặc biệt xây dựng lộ trình Basic với chương trình chuẩn quốc tế, giáo viên kinh nghiệm và cam kết đầu ra. 

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT VỚI BIG LANGUAGE