LỘ TRÌNH ADVANCED 6.5+

LỘ TRÌNH ADVANCED 6.5+ 0

LỘ TRÌNH ADVANCED 6.5+

Lộ trình luyện thi IELTS Advanced Eagle IELTS đồng hành cùng học viên chinh phục mức điểm IELTS 6.5 trở lên. Khóa học dành cho những học viên đã hoàn thành các khóa Basic, Medium, Master với khả năng Tiếng Anh khá tốt trở lên.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT VỚI BIG LANGUAGE